ปิดการจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ ผ่านระบบออน์ไลน์แล้ว

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป